Out Of The Box - jongerencoaching - Joris Fyen

WIE IS JORIS FYEN?

Ik ben Joris Fyen, geboren in 1976 en ik woon in Mechelen. Ik werk al 18 jaar als leraar Nederlands en geschiedenis in OLVI - eerste graad in Boom. Gedurende 13 jaar was ik ook leerlingbegeleider, GOK-coördinator en coördinator van de leerlingenraad. Op die manier heb ik heel wat ervaring opgebouwd in het begeleiden en coachen van jongeren. Als leerlingbegeleider heb ik ook al die jaren nascholingen gevolgd over allerlei jongerenproblematieken. Jongeren van punt A naar B brengen is één van mijn streefdoelen, jongeren terug in zichzelf durven te geloven ook. Ik ben geen psycholoog of psychiater en wil dat ook niet zijn. Ik denk liever Out Of The Box en pak probleemsituaties gewoon aan op mijn eigen manier: begeleiding op maat, maar dan op een andere manier.

 

Gevolgde nascholingen, cursussen en vormingen:

Dyslexie, dyscalculie, dysfasie en dysorthografie / Autismespectrumstoornis / Omgaan met lastig gedrag in de klas / Suïcidepreventie bij jongeren

Omgaan met depressie in de school / Leerlingbegeleiding uitgedaagd / Het NLD-syndroom : het brein levert half werk / Leefsleutels voor jongeren training

Verdeel en heers? Reflectie op scheiding, bemiddeling en de positie van kinderen / De juridische rechtspositie van minderjarigen

Intercultureel samenleven op school / Begeleiding van en leiding geven aan allochtone jongeren / Begeleiden van faalangstige leerlingen

BaSo-overleg : socio-emotionele ontwikkeling / Tussen thuis en school : mede- of tegenstanders / GON, ION, plaats van leerzorgkader, STICORDI en evaluatie

Reflectie op (echt)scheiding / een boekentas vol zorgen (omgaan met leerlingen die zorgen hebben) / Motivatie en Moetivatie bij jongeren

Begeleiding van en leiding geven / Cyberpesten / Eetstoornissen / Herstelgericht werken op school : Hergo

Handelingsgericht werken - handelingsplannen opstellen en gebruiken / Vlaamse Schoilierenkoepel : leerlingenraad, een uitdaging

Werken met humor, het geheim van humor / Motiverende gespreksvoering voor leerlingbegeleiders